Historie

Dette er litt av den historikken rundt oppstarten av Norsk Ford Anglia Register.

This image has an empty alt attribute; its file name is ulf-for-start-beitostolen.jpgThis image has an empty alt attribute; its file name is 106_0696.jpg

Ulf Gusgård var den som var initiativtager og «fikk dratt i gang klubben», under Treff Til Tusen på Vik, den 13. til 15 August i 1993. 


Han hadde noen år tidligere, begynt å samle på navn og telefon nummere til eiere av Ford Anglia, og i 1993, så laget han et brev, som han sendte til de han hadde navn og adresse på og ba disse møte på Treff til Tusen på Vik, da dette var en «fin samlingsplass for oss som synes Ford Anglia er VERDENS FINESTE BIL». Ulf Gusgård hadde en baktanke med denne utsendelsen, da han tenkte at det kunne være mulig å prøve å danne en Anglia interesse forening eller en slags klubb, for oss som kjørte Ford Anglia. 


På småbil treffet, Treff Til Tusen, kom det 7 Anglia eiere, som da ble enige om å starte en Anglia Forening/register. Siden Per Aarseth hadde tilgang på «gratis bruk» av kopimaskin, ble det på Vik, bestemt at Per skulle få tilsendt navnene på de Anglia eiere Ulf hadde greid å oppspore. Og så skulle han sende ut et brev, til alle de som vi hadde navnet på, for å på den måten få i gang en «Anglia forening». .


Den 26. August, ble det første «medlems skrivet» sendt ut og da hadde Per Aarseth og Ulf Gusgård greid å spore opp navn på 50 eiere av Ford Anglia. Det første årets kontingent, ble satt til 100 kroner, slik at det skulle finnes penger til kontormateriell, porto og litt til å presentere oss Ford Anglia eiere, med annonser i veteranbilblader. 


Grunnen til at det ikke ble hetende Anglia KLUBB, men ble hetende Anglia REGISTER, var at ett register, ikke hadde så strenge regler gjeldende styremøter etc . Ett register var jo kun en samling av navn og det var jo det, det også var i den første perioden.. Som alle vet, gjorde Per Aarseth en god jobb i den første oppstarts årene. Det første offisielle «bladet» ble utsendt i desember 1993, og det var mye klipping og liming og kopiering, for å lage 6 stykk A4 sider, som så ble stiftet sammen og sendt til de som da, hadde betalt 100 kroner i medlems avgift.

«Norsk Ford Anglia Register ble grunnlagt 15.07.1993»

Ulf Gusgård