Anglia Drag Race fra Trøgstad

Egil Sletner, Ole Chr. Sletner, Per Inge Nybakken og Rune Klethagen