2006 Norsk Motor Veteran

Artikkel om turen til Aidensfield.