2003 Voss

Anglia Varebil hos Nicolaisen som Jakob kjøpte 31. juli