2001 Birkeland

Gamle bilder kollisjonskadet Anglia vi hentet hos Arnstein