Velkommen

Hjemmesiden vil inneholde informasjon om hvem dere kan kontakte i styret, hvis dere har spørsmål.

Bilder fra tidligere treff og aktiviteter vil bli lagt ut fortløpende. Hvis dere har noe og dele så send dette inn til oss, så legger vi det ut på hjemmesiden.

Vi kommer også til å legge ut tidligere utgaver av Anglia bladet.

Etterhvert så kommer vi til å legge ut skiltummer og navn på eiere som vi har lagt ut på bilder, da har dere muligheter til å søke på om du og din Anglia dukker opp her..……

«The customer can have a car in any color as long as it’s black»

Henry Ford